Publications

Eleonore Breukel is the author of over 100 articles for various business magazines, newspapers and the virtual media.

She co-authored a book on how to do business in 19 countries across the world.

Return to overview.

Werken met Amerikanen

Door Eleonore Breukel
Gepubliseerd in Management Team 2005

De Nederlander stereotypeert de Amerikaan als naïef en oppervlakkig. Toch heeft hij vertrouwen in de Amerikaan als het op zaken aankomt. Nederland is een van de grootste investeerders in de Verenigde Staten. Wie is ”de Amerikaan” en hoe doet hij zakenmet u?

Wanneer een Amerikaan u begroet zegt hij “how are you”. Dit is zeker geen uitnodiging om hem te vertellen hoe u zich voelt maar een formele vorm van begroeten. Het enige juiste antwoord hierop is “I am fine”.
Geef aanwezigen een hand wanneer u zakelijke bespreking ingaat. Noem iedereen bij de voornaam. Gebruik de voornaam veelvuldig. Dit geeft aan dat u interesse heeft in de persoon.
Draag voor zaken een pak. In de warmere staten draagt men een overhemd en das. Men is gespitst op schoon en gestreken.

Wees niet al te direct. Amerikanen ervaren dit als ongevoelig zijn voor anderen.
Spreek over “the U.S”. en niet over America. America kan opgevat worden als The America’s waartoe Noord-, Midden- en Zuid Amerika behoren. Wees te allen tijden beschikbaar wanneer u zakendoet met Amerikanen. De V.S. is een 24 uurs economie. Men verwacht dat ook van anderen

De Amerikaanse klant is Koning. Het woord klantvriendelijkheid heeft in de Verenigde Staten een andere betekenis dan in Nederland. De klant is er niet uw gelijke maar uw meerdere. Wees politieke correct om niet als onbeleefd en ongevoelig gezien te worden. Gebruik termen als Asian-Americans en African-Americans in plaats van Asians en Blacks.
Neem een advocaat bij elk contract dat u sluit en bij alles waar de wet aan te pas komt om te voorkomen dat u vervolgd wordt en verstrikt raakt in ingewikkelde juridische processen die een vermogen kosten.

Bestaat de Amerikaan?
De Verenigde Staten telt 303 miljoen inwoners in vijftig staten en verdeeld over zes tijdzones. Dit betekent een grote interne markt. Iedere staat is door haar geografische ligging verschillend voor wat betreft klimaat, natuur maar ook bevolkingssamenstelling en taal. Etnische groepen worden gedefinieerd als European-Americans, Native-Americans, African-Americans, Latin-Americans en Asian-Americans. In het zuid-westen van de Verenigde Staten is 80% van de bevolking Spaanstalig. Vanwege de klimaats- en de culturele verschillen tussen de Staten onderling kan een product in New York wel aanslaan en in Miami niet. Daarnaast maakt iedere etnische bevolkingsgroep gebruik van andere producten. Hierdoor is de interne markt gevarieerd en gesegmenteerd. Men ontkomt niet aan etnisch marketen. African-Americans gebruiken andere shampoo en make-up middelen dan de European-Americans. Asian-Americans hebben kleinere kledingmaten. Iedere etnische groep eet andere gerechten, houdt andere feestdagen, heeft andere huwelijks- en begrafenisrituelen die om een scala van producten vragen.

Het Establishment is nog altijd in de handen van de WASP. White Anglo-Saxon Protestants. Dit zijn afstammelingen van vooral Engelse maar ook Nederlandse kolonisten die in de zestiende en zeventiende eeuw hun toevlucht zochten in het nieuwe land veelal om religieuze redenen. Ook de Joden zijn stevig vertegenwoordigd in de bovenklasse.

Het Amerikaanse wereldbeeld.
De Verenigde Staten is een groot land met een enorme interne markt. Men hoeft niet over de grens te kijken om zijn brood te verdienen of op vakantie te gaan. De meeste Amerikanen hebben weinig kennis van andere landen, laat staan dat ze een andere taal spreken. Amerikanen die voor het eerst in het buitenland komen zijn verbaasd dat maatschappijen anders functioneren dan hun eigen maatschappij. Er is te weinig aandacht in het onderwijs en in de media over buitenlandse culturen en internationale politiek. Derhalve realiseert men zich niet dat lang niet iedereen een voorstander van Amerika en haar politiek is. Elf september is daarom extra hard aangekomen.

De bedrijfscultuur
Deze multiculturele samenleving heeft één bindende factor. Werk. De arbeidsethiek is hoog onder alle lagen van de bevolking omdat sociale verzieningen slecht zijn. Onder het motto “making it work” realiseren al deze etnische groepen te samen een 24 uurs economie. Sterke bedrijfculturen zorgen ervoor dat iedereen in dezelfde richting denkt.

Dikke handboeken met bedrijfsregels laten weinig ruimte voor inspraak. Het geeft wel duidelijkheid. Taken zijn nauwkeurig omschreven. De verantwoordelijkheid van de werknemer is sterk afgebakend. Zinnen als “Ik vraag het aan mijn Supervisor” of “Ik zal mijn baas bellen om toestemming te krijgen” hoor je vaak.

Alhoewel Amerikanen op alle niveaus informeel met elkaar omgaan is er binnen de organisatie een sterke en duidelijke hiërarchie.

De Amerikaan in Nederland
Amerikanen die in Nederland werken hebben moeite met het feit dat Nederlanders veel meer verantwoordelijkheid dragen en zelf beslissingen kunnen nemen. Zij zijn verbaasd wanneer zij merken dat Nederlanders geen orders accepteren maar precies willen weten waarom zij een taak moeten uitvoeren en wat het gevolg daarvan is. Dit wordt als een tijdconsumerend proces beschouwd en “time is money”.

Het bereiken van consensus is eveneens een punt van irritatie. Inspraak vertraagt het beslissingsproces. Onbegrijpelijk voor Amerikanen is het aantal vakantiedagen van Nederlanders. Amerikanen die hier werken op Amerikaanse contracten hebben het gevoel dat zij al het werk moeten verrichten terwijl de Nederlanders op een van hun vele vakanties zijn. Amerikanen hebben vaak maar tien tot veertien vakantiedagen per jaar. Een deel van deze dagen spaart men op als reserve dagen in het geval van ziekte. Of wanneer een kind ziek is.

Klantvriendelijkheid
Klantvriendelijkheid in de Verenigde Staten betekent de klant dienen. De relatie van klant en verkoper is een van ongelijke status. Respectievelijk de meerdere en de mindere.

In onze egalitaire samenleving is de klant onze gelijke. Voor Amerikanen is dit moeilijk te begrijpen wat resulteert in het feit dat zij ons als klantonvriendelijk ervaren.

Vraagt een klant in de Verenigde Staten om een grote order die snel de deur uit moet dan blijft het personeel, desnoods tot tien uur in de avond, totdat het werk klaar is. Daarom verwacht de Amerikaan dat ook van Nederlanders.

De Amerikaanse wetgeving
Sluit u een overeenkomst met een Amerikaans bedrijf zorg dan voor een goede advocaat. Vanwege een ondoorzichtig stelsel van wetten kunnen er eindeloze processen worden gevoerd, met hoge schadevergoedingen als inzet. De Amerikaanse wetgeving is afgeleid van het Engelse principe van “common law”. De wetten zijn gebaseerd op precedenten (judge-made-law). Het overeenkomstenrecht valt onder Common Law. Naast de Grondwet zijn er Federal Laws en State Laws. Het Parlement (Congres) maakt de Federal Law. De Staten vaardigen eigen wetten uit: State Laws. Hierdoor kunnen straffen in verschillende Staten sterk uiteenlopen. Vanwege haar Franse geschiedenis zijn de Laws van de Staat Louisiana als enigen in de Verenigde Staten gebaseerd op de Code Napoleon, het burgerlijk wetboek dat keizer Napoleon instelde.

Wees voorzichtig met het kopiëren van artikelen waar auteursrecht op zit. Op het kopiëren van zaken waar auteursrecht op rust staan behoorlijke boetes.

Communicatie
Amerikanen zijn makkelijk toegankelijk, open en vriendelijk. In business zoeken zij naar win-win situaties. Ze komen snel tot zaken. Voor elf september was klantencontact vaak heel persoonlijk. Men stapte in een vliegtuig om grote klanten te bezoeken. Na elf september hebben vele bedrijven hun managers een vliegverbod opgelegd. Hierdoor is de communicatie onpersoonlijker geworden daar het via e-mail gaat.

E-mails uit de Verenigde Staten veroorzaken regelmatig opschudding in Nederlandse bedrijven vanwege de topdown communicatie. Een Nederlander wil niet verteld worden wat hij moet doen en zeker niet via de e-mail. De schrijver van de e-mail is zich echter van geen kwaad bewust.

Humor is een belangrijke binnenkomer voor de Amerikaan die een speech geeft. Met een grapje krijg je de luisteraars op je hand. Bij het begroeten geeft men elkaar de hand. Zijn er veel mensen dan kan men volstaan met een Hello.

Vermijdt de begroetingszoen zoals wij die kennen. Dat is te familiair voor Amerikanen.

De datum wordt in deze volgorde geschreven: maand, dag, jaar; dus 7-11-2001
Ook de uren schrijft men anders; 09.00 uur is 9.a.m. en 17.00 uur is 5 p.m.
In bedragen schrijven Amerikanen een komma achter het duizendtal: $21,653.50 Wij doen dat Euro 21.653,50

© Eleonore Breukel www.intercultural.nl - ebreukel@intercultural.nlBack